۩ SHOP 365 ONLINE 24/7 ۩ 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

❀ Địa chỉ: 29 Đường số 18, Khu phố 5, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM                                                                              ❀

☎ Điện thoại: 0963218551 ( Tình )                                                                                                                                         ☎

✿ Email: votruongquangtinh123@gmail.com hoặc votruongquangtinh1994@gmail.com                                              ✿

✯ Facebook: https://www.facebook.com/votinh337                                                                                                             ✯

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖